הכנה לפרישה

קורסים והדרכות

דף הבית » הכנה לפרישה » קורס מתורגם לרוסית

קורס מתורגם לרוסית

קורס ייעודי לעובדי הארגון ובני/בנות זוג (מומלץ), מתבסס על תחקיר והכרות עם אופי הארגון וצרכיו.
Специальный курс для сотрудников организации и их супругов (рекомендуется), основанный на предварительном изучении характера организации и ее потребностей.

תכנית הקורס תבנה בתהליך משותף עם מערך ההדרכה / משאבי האנוש של הארגון.
Программа курса будет построена в процессе совместной работы с отделами инструктажа/ кадров организации.

אנו לומדים מהם התחומים החשובים לכם, מאפייני העובדים, תנאי הפרישה והנושאים עליהם תרצו לשים דגש.
Мы изучаем какие именно области важны для вас, особенности сотрудников, условиях выхода на пенсию и темах, на которых вы хотели бы сосредоточиться.

אופציות לבחירתכם בשפה הרוסית:
Варианты на ваш выбор на русском языке:

 • בזום
 • פנים ארגוני פרונטלי
 • מקוון (עם כתוביות בשפה הרוסית)

 

 • посредством программы Zoom
 • фронтальный, в организации
 • онлайн (с русскими субтитрами)

הקורס כולל הרצאות בסיס מומלצות והרצאות תוכן נוספות לבחירה, סדנאות קבוצתיות, הפעלות ומפגשי הכוונה אישיים.
Этот курс включает в себя рекомендуемые базовые лекции и лекции с расширенным содержанием на выбор, групповые семинары, и индивидуальные ориентационные занятия.

התכנים יועברו על ידי מיטב המומחים מבית "נתיבי פרישה" ועוסקים בעולם התוכן הכלכלי וההתנהגותי במהלך ולאחר הפרישה.
Материал курса будет передан лучшими экспертами организации "Пути выхода на пенсию". Курс посвящен экономическим и поведенческим сторонам во время и после выхода на пенсию.

לרבות התמודדות עם סוגיות אישיות, זוגיות, משפחתיות ומשפטיות.
В том числе поиск решений в личных, супружеских, семейных и юридических областях.

באפשרותנו לספק מעטפת ליווי ותפעול מקצועי במידת הצורך.
При необходимости мы можем предоставить также сопровождение и профессиональную помощь в процессе выхода на пенсию.

תוספות לבחירתכם:
Дополнительно на ваш выбор:

 • חוברת עבודה מתורגמת לרוסית
 • לינק לצפייה בפורטל הקורס
 • סגירת חבילת אירוח בבית מלון או אחר
 • פגישה אישית עם הפורש

 

 • Рабочая тетрадь, переведенная на русский язык
 • Ссылка для просмотра портала курса
 •  Закрытие хостинг-пакета в отеле или другом месте
 • Личная встреча с человеком, выходящим на пенсию

 

לבחירה מתוך מגוון ההרצאות המתורגמות לרוסית
для выбора из множества лекций, переведенных на русский язык.

דילוג לתוכן