סיום עבודה

דף הבית » סיום עבודה

סיום עבודה מרצון או שלא מרצון, הוא שינוי משמעותי בחיים ומכיל בתוכו לרוב את אלמנט ההפתעה.

תהליכי סיום עבודה אשר אינם פרישת גיל טבעית, אלא נובעים מתהליך התייעלות ארגונית מקיפה בחברה, מלווים בדרך כלל בטלטלה אישית, מקצועית וכלכלית.

תהליכים אלו מטבעם קשים יותר ורגישים מאוד, הן למסיים העבודה והן לצוות משאבי אנוש.  ניהול נכון של הסיטואציה, יכול להקל על התהליך, לקצר אותו ולמזער את ההשלכות הן על מסיימי העבודה והן על הארגון.

יש נטייה לחשוב כי שביעות הרצון של העובד תגיע מהפיצוי הכלכלי אותו יקבל. הניסיון מראה,  כי ניהול נכון של תהליך סיום העבודה והאופן בו יתוקשר לעובד הם המפתח להצלחה ולשביעות רצונו.

ארגונים המספקים מעטפת תומכת בתהליך סיום עבודה, יסייעו לעובד בהמשך השתלבותו במעגל תעסוקה חדש או בכל דבר שיבחר לעשות בהמשך.

 

נתב לנתיב שלך

דילוג לתוכן